⚽️ bijgewerkt 20-02-2017 ⚽️

⚽️ Het laatste nieuws ⚽️

Wat was het een heerlijke avond!

Op zaterdag 18 februari was er weer een eetavond bij DKC. Rond
half zeven werden we verwacht. Bij binnenkomst kon ik zien dat
er weer veel tijd in de voorbereidingen was gestoken. Het
clubhuis hing vol met Nederlandse vlaggen wat dan ook het
thema was. De hele week hoorde ik de reclame: wat eten jullie
vanavond? Stampot! Stampot wat wij kregen was wel meer dan
stampot! Een lekker voorgerecht van een blaadje witlof met garnalen,
zalm, kip of ei. Daarna kwam het hoofdgerecht wat er eigenlijk
vier waren, pittige zuurkool, zuurverdiende en kabeljauw met een
spinazie sausje en een hartige taart met kip. Wat ik om me
heen zag was dat er volop werd genoten en het tijdens het eten
aanzienlijk stiller was. Nadat de borden leeg waren werd het
weet wat drukker en de muziek ging een tikkie harder en er werd
uit volle borst meegezongen. Toen het nagerecht kwam werd het
weer stil en genoot iedereen van het citroentje met slagroom en
appeltaart. Het citroentje zorgde voor wat zure gezichten maar
de koffie er na maakte dat weer goed. Ik ka niet anders zeggen dan
een zeer geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.

Ik wil dan ook Louis, Lex, Maaike, Floor, Tessa, Kenneth, Nikky,
Niels, Alex en Lieke heel erg bedanken voor het verzorgen van deze
avond

Lees meer »

INVENTARISATIE SPELENDE SENIOREN EN JUNIOREN

Zoals jullie in het vorige clubblad hebben kunnen lezen ben ik toegevoegd aan de werkgroep integratie DKC-Excelsior. De komende periode ga ik in beeld brengen wat de wensen zijn van de spelende leden. De belangrijkste vraag is uiteraard of je als spelend lid wil blijven spelen in het seizoen 2017-2018.

De komende 2 weken ga ik proberen om zoveel mogelijk spelende senioren en junioren leden persoonlijk te spreken. Dit kan zijn tijdens de training of rond 1 van jullie wedstrijden. In dit korte gesprek kan je je verdere wensen uiteraard ook kenbaar maken.

Voor Excelsior is het van belang dat de inventarisatie van de spelende leden voor 15 maart binnen is. Op deze manier kan Excelsior zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de spelende leden. Ik spreek jullie binnenkort!

Groeten Sjoerd Wichems

Lees meer »

Van de voorzitter,
Het zal u de afgelopen periode niet zijn ontgaan dat we als verenging op zoek zijn gegaan naar intensieve samenwerking met een andere korfbal vereniging in Delft. Deze extra editie van het clubblad is er om u te informeren over de voortgang en de doorbraak die we afgelopen weken hebben weten te realiseren.
Excelsior
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen we gaan samenwerken met Excelsior. Dat houdt in dat we vanaf seizoen 2017-2018 al onze leden daar zullen onderbrengen. Preciezere invulling en besluitvorming over het hoe en waarom zal ik in onderstaande stuk aan u uitleggen.
Terugblik afgelopen periode
Het lijkt me goed om eerst even terug te kijken naar de ontwikkelingen tot nu toe.
Tijdens de algemene ledenvergadering van vorig seizoen hebben we u als bestuur in kennis gesteld en toestemming gevraagd om voor intensievere samenwerking met een andere korfbal vereniging.
uitgangspunten daarbij waren :
Continuïteit van korfbal op Biesland garanderen
Voldoende senioren om kader van sportvereniging te kunnen bemannen
Voldoende leden om iedereen op juiste technische niveau te laten spelen
Voldoende leden om iedereen op juiste recreatieve niveau te laten spelen
Voldoende leden om trainingen te faciliteren voor niet selectieteams
In een later stadium zijn in een extra ledenvergadering nog 2 andere punten voorgelegd :
Senioren competitie naar zaterdag verschuiven.
Toestemming om indien er zich mogelijkheden voordoen om te fuseren deze fusie ook daadwerkelijk in gang te zetten.
Op beide punten is door de aanwezige leden een unaniem akkoord gegeven.

We zijn als bestuur hierna gestart met het voeren van verschillende gesprekken met verschillende gesprekspartners.
Als eerste hebben in een gezamenlijk gesprek met DES en Excelsior het voorstel gedaan om verder te gaan als 1 korfbal vereniging op Biesland. Beide partijen gaven hierbij aan geen belangstelling te hebben voor deze opzet maar ons wel te willen ondersteunen.
Uit individuele gesprekken met DES, Excelsior en Fortuna kwam vervolgens naar voren dat samenwerking tussen 2 verenigingen wel een mogelijke optie zou zijn.
Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken is er vervolgens een meer directe vragenlijst opgesteld en deze is aan de verenigingen voorgelegd of in individuele gesprekken behandeld.
Op basis hiervan hebben we als bestuur overlegd en waar nodig gevolg gesprekken gevoerd. Uitkomsten hiervan hebben uiteindelijk geleid tot de besluitvorming zoals die er nu ligt en naar grote waarschijnlijkheid ook tijdens de JAV aan u zal worden voorgelegd.
Aanzet tot besluitvorming
Basis van onze gesprekken is de vragenlijst zoals hieronder opgesomd :
Naam van DKC wordt opgenomen in verenigingsnaam
Jaarlijks kamp duur van 1 week 1e week schoolvakantie
Ereleden en leden van verdienste genieten zelfde privileges als voorheen
Selectieleden DKC krijgen kans in toekomstige selectie
Spelen op zaterdag
2 Leden DKC maken deel uit van nieuwe bestuur waarvan 1 in dagelijks bestuur
In alle commissies direct onder het bestuur neemt 1 DKC lid plaats
DKC levert trainers/coaches equivalent aan aantal nieuw ontstane teams tgv samenwerking
Nieuwe contributie wijkt niet meer dan 5% af van de bestaande contributie bij DKC
DKC verhuist van kantine
Daarnaast was voor ons als bestuur het van het grootste belang dat we onze jeugd een solide basis voor continutiet en groei moesten waarborgen. Tevens is behoud van een stuk van onze identiteit van belang.
Uiteraard wegen niet alle punten in de vragenlijst even zwaar en zijn bepaalde punten in sommige gevallen ook niet altijd even haalbaar. Maar uit de antwoorden op deze vragen en de vervolg gesprekken is voor ons voldoende duidelijkheid gekomen om tot deze besluitvorming te komen.
Daarnaast hebben we ook gesprekken gevoerd binnen onze eigen vereniging (teams, commissies, ouders en individuen) en daar de voorkeuren en wensen besproken.
Ook die gesprekken geven ons voldoende aanleiding om een besluit te kunnen nemen.
Definitieve besluitvorming
Ik zal uiteenzetten hoe we uiteindelijk tot een besluit zijn gekomen. Het gaat iets te ver om tot in detail in te gaan op antwoorden van verenigingen maar ik schets u een globaal beeld.
Fortuna is op alle fronten bereid om met ons samen te gaan werken. Borging van de senioren is eenvoudig en we zijn uiteraard ook nauw verwant met deze club. Het op zaterdag kunnen spelen is mogelijk maar voor slechts een enkel team. Kamp en de borging van onze jeugd zijn naar ons gevoel punten van zorg en onze mening is dat een samenwerking met Fortuna zal leiden tot uiteenvallen van onze jeugd. De selectie zoals wij die nu kennen zal bij Fortuna ondergeschikt zijn aan de korfballeague. Tot slot maken we dan ook de keuze om van Biesland te vertrekken en afbreuk te doen aan continuïteit van korfbal op dit complex.
DES is wel een Biesland vereniging en borging van onze selectie is daar gegarandeerd in de wetenschap dat deze zal samenvloeien met de selectie van DES. Zaalcompetitie en afwachtende houding geven minder comfort. Des is ook helder op het gebied van verenigingsnaam (nee) en geeft in onze optiek onvoldoende zekerheid over kamp en toetreding in het bestuur. Ik wil daarmee geen afbreuk doen aan de gesprekken die we met DES hebben gevoerd. DES heeft zich ten alle tijden positief opgesteld richting DKC en medewerking verleend. Wij zijn als bestuur echter van mening dat er een betere kandidaat is.
Excelsior heeft in een brief, als antwoord op onze vragen, een zeer duidelijk en verhelderend beeld verstrekt. Op 2 punten was minder duidelijkheid, voortbestaan van onze naam. Daarvoor is instemming nodig van de leden van Excelsior (wijziging statuten). Excelsior heeft toegezegd dat in stemming te brengen op hun ledenvergadering en biedt daarmee de grootste garantie. Invulling van dit punt op deze manier geeft ons voldoende zekerheid. Later in de tijd zullen wij hier ook meer duidelijkheid in verschaffen. Kamp was het andere punt maar daar ligt de bal meer bij DKC. Wij moeten zelf zorgen voor die continuïteit qua kader. Het kan immers niet zo zijn dat wij daar na een jaar mee stoppen en de verplichting bij Excelsior neerleggen. Voor het bestuur van DKC voldoende aanleiding om ook op dit punt een groene vink te plaatsen.
Het feit dat we al onze wedstrijden in dezelfde hal kunnen spelen (Buitenhof) en de invulling die we kunnen geven aan de wens om op zaterdag te spelen zijn ook punten die hebben bijgedragen aan een positief besluit.
Hoe verder
De komende periode zal intensief zijn. Op verschillende niveaus zullen er gesprekken plaats gaan vinden om de transitie naar een nieuwe toekomst succesvol te maken.
Er zullen ongetwijfeld hobbels zijn en lastige momenten maar ik ben er samen met mijn bestuur van overtuigd dat we de juiste weg zijn ingeslagen.
Wij gaan deze overstap met zijn allen maken en zie de toekomst van DKC Excelsior dan ook zonnig tegemoet.
Op korte termijn zullen we een informatieavond organiseren waar er ruimte is voor vragen en we verder uitleg zullen geven op de dingen die komen gaan.
Uiteraard wordt u ook via het clubblad en de website op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.

Woord van dank
Als laatste wil ik nog even een woord van dank uitspreken naar alle betrokkenen die ons tot dusver hebben bijgestaan. Ik dank de verenigingen DES, Excelsior en Fortuna die in alle opzichten tijd en werk hebben gemaakt om met ons mee te denken en ons verder te helpen.
Stichting Bielsland en met name de voorzitter Roel Swaap voor zijn advies en luisterend oor en de gemeente Delft.
DKC gaat nooit verloren.
Namens het bestuur,
Lex Veldhuis

Lees meer »

DKC VOORJAARSTOERNOOI 25 MAART

Op 25 maart, dus over 9 weken, is het weer zover: het DKC Voorjaarstoernooi.
Het B t/m F toernooi ter voorbereiding op de voorjaarscompetitie.
Met de organisatie zijn we inmiddels al weer een kleine 2 maanden bezig en wat betreft het aantal deelnemende teams staat de teller inmiddels op 69. Toch weer meer dan vorig jaar!

Dit betekent ook dat we als vereniging lekker aan de bak mogen: Scheidsrechters, EHBO, Wedstrijdsecretariaat, Omroep, Verkooppunten, opbouwers op vrijdagavond, opruimers op zaterdagmiddag, enz., enz.

We zijn al bezig met het benaderen van verschillende vrijwilligers, maar we kunnen er altijd meer inzetten. Denk je: Ik wil en kan ook helpen, laat het even weten.

Wil je helpen bij de catering: bericht Maaike,
wil je fluiten (we hebben zo'n 20 DKC scheidsrechters nodig), spreek
Lotte even aan.

Voor alle andere taken kun je mij mailen of appen: peterman1958@hotmail.com of 0627373810.

We rekenen op jullie! En we maken er weer een geweldig toernooi van. Peter Mangert

Lees meer »

UITSLAGEN 19-02-2017

team team uitslag
DKC 1 - -
DKC 2 - -
DKC 3 Sport/trigon 4 14-14
DKC 4 - -
DKC A1 Ondo A2 20-20
DKC A2 - -
DKC C1 GKV C2 5-10
DKC D1 - -
DKC E1 - -
DKC E2 Reflex E4 0-15