DKC Delft

DKC Delft

⚽️ bijgewerkt 16-10-2016 ⚽️

⚽️ Het laatste nieuws ⚽️

 

dinsdag

vrijdag

Selectie

20:00 wippolder

21:15 fortuna

Senioren

-

20:15 fortuna

A1

19:00 wippolder

19:00 wippolder

A2

19:00 wippolder

19:00 wippolder

C1

18:00 wippolder

18:00 wippolder

D1

18:00 wippolder

18:00 wippolder

E1 & E2

18:00 Buitenhof

18:00 Emerald

 


De eerste training zal dinsdag 25 oktober zijn voor de jeugd en de selectie.
Voor de overige senioren is dat 4november. De overige senioren trainen samen met de senioren van Fortuna.

De A1 speelt de Haagse Korfbaldagen op 29 oktober.
DKC 1 speelt de eerste wedstrijd van de Haagse korfbaldagen 27 oktober, de tweede wedstrijd 29 oktober, de derde wedstrijd 1 november.

Lees meer »

VEILIGHEID KUNSTGRASVELDEN

07 oktober 2016 - Bij de gemeente komen vragen binnen over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Dit naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla, op woensdagavond 5 oktober 2016.
Kunstgras
De uitzending ging over mogelijke risico’s van het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. In het programma zeggen enkele deskundigen dat een bepaalde stof in deze rubberkorrels mogelijk kankerverwekkend is. Uiteraard neemt de gemeente dit onderwerp zeer serieus en begrijpt dat dit tot vragen leidt onder gebruikers van kunstgrasvelden.
GEEN AANWIJZINGEN
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er geen aanwijzingen dat sporters gezondheidsrisico’s lopen. “Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden”, stelt het RIVM dan ook in een verklaring . De gemeente Delft volgt deze verklaring en ziet geen aanleiding om het gebruik van de velden per direct te stoppen. De gemeente blijft het onderwerp en de eventuele adviezen van de bevoegde instanties nauwlettend volgen.
WAT IS RUBBERGRANULAAT?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Het wordt ingestrooid op kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen. Het zorgt ervoor dat een kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld. Daardoor rolt een bal niet te snel en stuitert hij niet te hoog. Daarnaast maakt het kunstgras beter geschikt voor het maken van slidings.
AUTOBANDEN
Rubbergranulaat wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De stof waar het in de uitzending over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het maakt het rubber stevig en elastisch. Deze stof zit in heel veel dingen die we elke dag gebruiken, zoals bijvoorbeeld elastiekjes. De stof is onlangs toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.
ONDERZOEK
De Europese Commissie heeft het European Chemicals Agency (ECHA) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht. Op verzoek van het ministerie van VROM heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Daaruit bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB daarom een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat.
DE SITUATIE IN DELFT
Op basis van sporttechnische eigenschappen, duurzaamheidsaspecten, gezondheids- en milieuaspecten en de kostprijs is in Delft voor het gebruik van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. Voor de gezondheids- en milieuaspecten heeft de gemeente Delft gekeken naar het advies van het RIVM. Uit een verklaring van het RIVM blijkt dat zij nu geen reden zien om te stoppen het sporten op de betreffende velden. De gemeente Delft volgt deze verklaring. De gemeente werkt momenteel aan een nieuw beheerplan voor de buitensportvoorzieningen. De huidige ontwikkelingen rondom de kunstgrasvoetbalvelden worden hierin meegenomen. Ook weegt de gemeente hierbij de alternatieven voor rubberkorrels op kunstgrasvoetbalvelden tegen elkaar af.
MEER INFORMATIE
Meer informatie hierover is te lezen in het dossier Kunstgras en Gezondheid op de website SportenGemeenten.nl.

Lees meer »

PERSBERICHT STADSRADIO DELFT ZOEKT NIEUWE SPORTVERSLAGGEVERS

Aan het eind van dit competitieseizoen stoppen de sportverslaggevers Ton Hunnego en Bram van der Horst met hun werk als sportverslaggever bij Stadsradio Delft. Zij zijn dan beiden ruim 25 jaar als vrijwilliger verbonden aan de lokale omroep. In die tijd hebben zij met veel plezier en enthousiasme op zondagmiddag verslag gedaan van de lokale sportwedstrijden. Het populaire programma ‘Sport Live’ dat elke zondagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur zorgt voor rechtstreekse verslaggeving van de Delftse sportvelden is dan ook op zoek naar nieuwe mensen. Stadsradio Delft zoekt daarvoor sportliefhebbers die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de radio. Mensen die interesse hebben kunnen zich aanmelden via secretaris@stadsradiodelft.nl  Meld je gerust aan ook als je geen enkele ervaring hebt als verslaggever langs de lijn. De mensen van de sportredactie zorgen voor een opleiding tot verslaggever. Je hebt slechts een goede kennis van de spelregels nodig van de sport die je wilt verslaan.

Voor nadere informatie: hoofd sportredactie Ruud Bazuin (015-2613546)

of bestuurder Frans van Rijnswou (06-57185078).  

 

STADSRADIO DELFT IS TE BELUISTEREN VIA DE KABEL (92.9) EN VIA 106.3 FM EN VIA INTERNET.

Lees meer »

Het laatste nieuws van het bestuur dateert van zo'n twee weken geleden.

 

Tijd voor een nieuwe update.

 

Wim Brummer pad

 

Twee weken geleden was het dan zover: De opening van het Wim Brummer pad.

 

Op voorstel van Hans van Bleiswijk is na de jaarvergadering een en ander in gang gezet. Het resultaat hiervan werd op 18 september gepresenteerd.

 

Zoon en dochter van Wim Brummer waren beiden aanwezig voor de officiële onthulling en spraken hun bewondering en waardering uit voor ons initiatief.

 

Mooi resultaat voor een relatief kleine inspanning en een goed voorstel vanuit de JAV. Een passend gebaar naar iemand die zoveel voor onze club heeft mogen betekenen.

 

Rabobank Sponsorfietstocht

 

Op zondag 25 september stond de jaarlijkse Rabobank sponsorfietstocht weer op het programma. Helaas op zondag waardoor de meeste spelende senioren niet in staat waren om deel te nemen. Desondanks heeft een aantal andere vrijwilligers goed zijn best gedaan om onze club van extra inkomsten te voorzien. Bedankt allemaal voor jullie inzet.

 

Speciaal woord van dank voor Saskia Gerritsen voor de organisatie.

 

Fusie

 

De afgelopen periode is er al het een en ander gecommuniceerd over fusies en het spelen op zondag. Vorige week en maandag jongstleden verschenen er ook berichten in de media waarin deze onderwerpen zeer prominent naar voren werden gebracht.

 

Laat ik duidelijk zijn dat we als vereniging op dit moment zeker niet makkelijk hebben en daarmee doel ik voornamelijk op de uitdaging die ons wedstrijdsecretariaat heeft met het invullen van de teams.

 

Van onrust en andere suggestieve zinspelingen is echter geen sprake. Als bestuur zijn we druk bezig om te kijken welke opties er zijn en hoe we hier invulling aan geven. Media aandacht is altijd goed maar laat u zich niet in de war brengen. Processen zoals deze vergen veel tijd, geduld en een gedegen aanpak.

 

Onjuiste beslissingen leiden in dit geval alleen maar tot problemen en dat willen we voorkomen. In de komende weken staan er weer een aantal gesprekken op de planning en ik beloof u op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. Die mogelijke ontwikkelingen leest u hier in het clubblad of hoort u mondeling van een van de bestuursleden van DKC. Voortbestaan van DKC in welke hoedanigheid dan ook staat voorop en maken wij als bestuur ons dagelijks hard voor.

 

Laatste thuiswedstrijd 1e helft veldcompetitie

 

De tijd vliegt een aanstaande zondag spelen we alweer de laatste thuiswedstrijd voordat we de zaal in gaan. Tijd dus voor een gezellig middag. Ik nodig u dan ook uit om komende zondag langs te komen.

 

Er is live muziek en er zijn speciale hapjes en drankjes voor u gemaakt. Alle senioren teams spelen thuis dus u bent van harte welkom om van een mooie dag te genieten op ons complex.

 

Namens het bestuur,

 

Lex Veldhuis, Voorzitter

Lees meer »

Wijziging spelregels

 

Graag aandacht voor het volgende:

 

In de Regels voor strafoplegging worden al jarenlang verschillende

categorieën gehanteerd. De belangrijkste zijn:

 

  1. Spelers;

 

  1. Coaches;

 

  1. Anderen, zijnde personen die tot de ploeg behoren;

 

  1. Toeschouwers.

 

De laatste categorie, de toeschouwers, zijn in dit verband minder

relevant.

 

De tuchtcommissie en het bondsbureau merkten in de dagelijkse praktijk

dat het onderscheid tussen de categorieën 1, 2 en 3 diffuus aan het

worden was. Veelal namen aanvoerders van teams niet de moeite om de

goede groep in te vullen. Dat is bij voorbeeld het geval op het DWF. Dat

leverde o.a. problemen op bij de technische staf, waartoe zeker bij

hoger spelende ploegen veel personen behoren. Vaak is de rolverdeling

daarin niet altijd even helder.

 

Iedereen op de bank werd in categorie 3 ondergebracht, terwijl

reservespelers op het mDWF als behorend tot de ploeg dienen te worden

opgegeven. Dat geldt zeker nu de mogelijkheid bestaat dat spelers in

sommige klassen terug wisselen. Daarmee kunnen ze het speelveld in- en

uitlopen. Moeten ze dan afhankelijk van hun rol in categorie 1 (in het

speelveld) of categorie 3 (op de wisselbank) worden meegenomen?

 

Voorts levert het foutief opgeven van de categorie waartoe iemand

behoort ook een probleem op bij het uitgangspunt dat iemand bestraft

moet worden in de functie waarin een overtreding is begaan.

 

Om aan deze onduidelijkheden een eind te maken is gekeken naar de

verschillen in overtreding en bijbehorende strafmaat tussen de

categorieën 2 en 3. De verschillen daarin zijn minimaal. Feitelijk

gezien zouden zij daarom kunnen worden samengevoegd. Daarbij is globaal

het uitgangspunt dat voor beide straffen de laagste en hoogste variant

in de nieuwe strafmaat worden verwerkt. Dat geeft de tuchtorganen

voldoende ruimte om bij de bestraffing van een wegzending de ernst van

de begane overtreding mee te wegen. Verder geldt nog steeds dat de coach

een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij een wedstrijd. Op basis

daarvan kan een tuchtorgaan besluiten hem, uiteraard binnen de geldende

strafmaat, strenger te bestraffen dan een andere bankzitter.

 

Daarnaast dient naar het oordeel van tuchtcommissie en bureau ook de

gewijzigde rol van de spelers op de bank te worden heroverwogen. Alle

spelers maken feitelijk gezien deel uit van het spelende deel van de

ploeg, ongeacht het feit of zij daadwerkelijk in het veld staan dan wel

(tijdelijk) op de bank zitten.

 

Op de Bondsraad zijn daardoor nieuwe indelingen aangenomen:

 

  1. Spelers: iedereen die gerechtigd is in de desbetreffende ploeg te

spelen;

 

  1. Bankzitters: iedereen, niet zijnde een speler, die gerechtigd is om

op de bank plaats te nemen;

 

  1. Toeschouwers.
Lees meer »

GROTE CLUBACTIE

Beste leden,

Zaterdag 1 oktober gaat de Grote Clubactie weer van start. Aan jullie de vraag om zoveel mogelijk loten te verkopen. Eén lot kost € 3,00. Hiervan gaat € 2,40 naar onze eigen vereniging. Met dit geld kunnen we weer nieuw materiaal aanschaffen en leuke activiteiten organiseren. Omdat wij jouw inzet waarderen mag iedereen € 0,50 van ieder verkocht lot in zijn/haar eigen spaarpot doneren. Dit is voor onze WAP ploegen en de A1 en A2. Voor de senioren geldt een verplichting van 3 loten. Of een superlot met de hele ploeg.

Diegene die een lot van jou kopen kunnen dit via automatische incasso doen. Dit staat allemaal uitgelegd in het lotenboekje. Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar gegevens volledig invult. Diegene die de meeste loten verkoopt zal dit jaar worden verrast met een leuke prijs. Ook diegene die een lot kopen maken uiteraard kans op mooie prijzen.

Tot zaterdag 22 oktober mogen er loten verkocht worden. Daarna lever je het verkoopboekje weer in bij je leider/coach tijdens een training/wedstrijd. Als je vragen hebt of een extra verkoopboekje wilt kun je altijd terecht bij je leider/coach.

De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 8 december.

Namens de PR-commissie, allemaal veel succes gewenst!

https://kids.clubactie.nl/win/20-loten-actie/.

Lees meer »

UITSLAGEN 15/16-10

team team uitslag
DKC 1 ADOS 1 11-14
DKC 2 sporting trigon 4 13-13
DKC 3 NKV 2 9-13
DKC 4 Phoenix 5 1-18
DKC A1 KVS/maritiem A2 7-14
DKC D1 DIJKVOGELS D1 5-10
DKC E1 ONDO E2 0-29
DKC E2 FORTUNA E7 4-4